Designer kivet

VIISTEHIOTUT KIVET

 

AKVAMARIINI
AKVAMARIINI
AKV100, vapaamuoto, 16 x 23mm, paino 17,25 kar.
AK419, markiisi, 19 x 6,2mm, paino 3,73 kar.
AK684, kolmio, 14,2 x 13,3mm paino 6,93 kar.
AK715, suorakaide, 15,2 x 6,4mm, paino 3,82 kar.
AK956, timantin muotoinen, 8,9 x 6,9mm, paino 1,38 kar.

 

TURMALIINI
TURMALIINI
TUK713, suorakaide, 13,4 x 5,2mm, paino 2,50 kar.
TUK714, suorakaide, 13,4 x 7,4mm, paino 4,39 kar.
TUK762, 8-kulmainen, 12,1 x 8,2mm, paino 5,63 kar.
 
TUK981, vapaa muoto, 13,5 x 8,8mm, paino 3,38 kar.
TUK980, kilpi, 10,4 x 9,8mm, paino 2,51kar.
TUK757, 7 x 5,2mm, paino 1,48 akr.
TURMALIINI
TUK756A, koko 7,4 x 4,3mm, paino 1,01kar.
TUK756B, koko 7,7 x 4,1mm, paino 0,96kar.
TUK756C, koko 8,8 x 4,2mm, paino 1,10kar.
TUK756D, koko 9,7 x 3,7mm, paino 0,78kar.
Alarivi vasemmalta oikealle:
TUK756E, koko 7,6 x 4,8mm, paino 1,22kar.
TUK756F, koko 6,8 x 4,3mm, paino 0,83kar.
TUK756G, koko 6,8 x 4,4mm, paino 0,80kar.
TUK756H, koko 7,9 x 4,8mm, paino 1,18kar.
TURMALIINI
TUK756I, koko 6,1 x 4,2mm, paino 0,48kar.
TUK756J, koko 5,9 x 3,9mm, paino 0,53kar.
TUK756K, koko 6,0 x 4,0mm, paino 0,59kar.
TUK756L, koko 6,1 x 3,5mm, paino 0,46kar.
Alarivi vasemmalta oikealle:
TUK756M, koko 5,9 x 5,1mm, paino 0,96kar.
TUK756N, koko 5,6 x 4,6mm, paino 0,74kar.
TUK756O, koko 5,8 x 5,6mm, paino 1,04kar.
TUK756P, koko 6,0 x 4,3mm, paino 0,70kar.